Oferta

Projektowanie budowlane konstrukcji

Głównym profilem naszej działalności jest projektowanie budowlane konstrukcji.
Jednak wśród oferowanych przez nas usług znajdą Państwo także:

 • opracowania projektów konstrukcyjnych obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i użyteczności publicznej;
 • przeglądy okresowe budowlane budynków, w tym wielkopowierzchniowych;
 • świadectwa energetyczne budynków;
 • opracowania w zakresie oceny stanu technicznego i projektowania wzmocnień konstrukcji;
 • nadzory inwestorskie w branży budowlanej, instalacyjnej oraz drogowej, także w obiektach zabytkowych;
 • Plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; Specyfikacje Techniczne dla zamówień publicznych;

 • analizy postępowań, umów i rozliczeń inwestycji pod kątem zgodności z prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych oraz ustawą o rachunkowości, oraz aktami pokrewnymi;
 • badania wytrzymałościowe elementów budynku;
 • badania mikrobiologiczne i mykologiczne elementów budynku;
 • optymalizację budynków pod kątem ich energochłonności,
 • audyty energetyczne;
 • przygotowywanie wniosków do funduszy pomocowych z uwzględnieniem analizy korzyści i kosztów.

Dodatkowo współpracujemy w osobami posiadającymi uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe dla budynków kubaturowych, w tym zabytkowych, oraz robót liniowych w specjalnościach:

 • architektonicznej;
 • konstrukcyjnej, drogowej, mostowej i ogólnobudowlanej;
 • instalacji sanitarnych (wod.-kan., gaz., c.o., klimatyzacje);
 • instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Zawsze staramy się pomagać Klientom i rozwiązywać problemy Inwestorów, które szczególnie często występują istniejących budynkach i obiektach i wymagają eksperckiej oceny.